GKI Autóbusz vezetői Alap- és Továbbképzés


GKI

Autóbusz vezetői Alap- és Továbbképzés

A régi belföldi és nemzetközi árufuvarozó képesítés helyett vezették be 2009.09.09-vel az ÚJ árufuvarozó alap- és továbbképző tanfolyamok szervezését, vizsgáztatását!

Kinek van szüksége autóbuszos alapképzésre?

 • Az autóbusz jogosítványukkal autóbuszt szeretnének közúton vezetni, azzal munkát szeretnének vállalni,
 • 2008. szeptember 10-e után szerezték meg a vezetői engedélyüket “D” vagy „D1” kategóriában.

Kinek van szüksége autóbuszos továbbképzésre?

 • Az autóbusz jogosítványukkal autóbuszt szeretnének közúton vezetni, azzal munkát szeretnének vállalni,
 • 2008. szeptember 9-e előtt szerezték meg a vezetői engedélyüket “D” vagy ”D1” kategóriában,
 • már rendelkeznek nemzetközi autóbuszvezető képesítéssel és 2008. szeptember 10-e után lejárt vagy lejár az érvényessége
 • az új jogszabály szerinti alapképzés megszerzésétől számított öt éven belül továbbképzés kötelezettek

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes ”D” vagy ”D1” kategóriájú vezetői engedély
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • GKI kártya, ha van
 • 1 db fehér hátteres igazolványkép

A tanfolyam havi rendszerességgel indul.

A képzés minimális időtartama:

 

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt. Az alapképesítést a kötelező szaktanfolyami részvétel és az azt követő vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követő vizsgakötelezettség vonatkozhat
a) az autóbuszvezetői, vagy a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére,
b) az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzésére,
c) az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,
d) a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.

A szaktanfolyami kötelezettség teljesítése
Aki a szaktanfolyam megkezdésétől számított egy éven belül nem tesz minden tárgyból sikeres vizsgát, annak a szaktanfolyamot és a vizsgát meg kell ismételnie.

Az óraterveket a következő linken lehet megtekinteni: Óratervek