„T” kategória (traktor)


„T” kategória (traktor)

Mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz (750 kg megengedett legnagyobb össztömeg feletti) pótkocsiból álló járműszerelvény

Jelentkezés feltétele:

  • 15,6 év életkor
  • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • írni, olvasni tudás

Az elméleti oktatásod az alábbi témakörökből áll:

  • Közlekedési alapismeretek
  • Járművezetés elmélete
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Felmentést kap a tanfolyam tantárgyainak hallgatása, illetve a vizsgakötelezettség alól az a tanuló, aki a tantárgynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

A gyakorlati oktatásod az alábbi részekből áll:

  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  • Alapoktatás: 6 óra
  • Fő oktatás: városi vezetés: 9 óra, országúti vezetés: 5 óra, könnyű terep vezetés: 4 óra +1 vizsgaóra

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást 3 munkanap elteltével elektronikus úton továbbítja a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolás (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását.