„C” kategória


„C” kategória

Az autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Választható járműtípusok: MAN 12.224, MAN M33

A jelentkezés feltétele:

 • Betöltött 17,5 éves kor, 8 osztályt elvégzését igazoló bizonyítvány eredeti példányban, nem állsz eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas vagy, 2 csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat (Háziorvosod vagy üzemorvos végzi.)
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Vezetői engedély
 • Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, ha az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, de gyakorlati vizsgára csak betöltött 18 évesen kerülhet sor

Az elméleti oktatásod az alábbi témakörökből áll:

 • közlekedési ismeretek
 • vezetéselmélet
 • szerkezet és üzemeltetési ismeretek
 • munkavédelem

A gyakorlati oktatásod az alábbi részekből áll:

Kötelező óraszám:

 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
 • Alapoktatás: 6 óra rutin pályán történő oktatás
 • Fő oktatás: 23 óra (15 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki vezetés, 2 óra éjszakai vezetés + 1 vizsgaóra

Felmentést kap a tanfolyam tantárgyainak hallgatása, illetve a vizsgakötelezettség alól az a tanuló, aki a tantárgynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

A PÁV vizsgálat a vizsgához nem előírás, de bizonyos tevékenység végzéséhez szükséges.

lásd: 444/2017 (XII. 27.) kormányrendelet.

A vizsgaigazolás kiállításnak a feltétele: Elsősegélynyújtó vizsga igazolása vagy 1984.01.01. után bármely járműkategóriából tett sikeres vizsga, amennyiben 1984.01.01. előtt szerzett jogosítvány esetén elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga szükséges (lásd: 1992. (XII. 19.) NM rendelet), valamint felmentést igazoló okirat a 24/2005 GKM rendelet alapján.

Rendkívüli PÁV vizsgálat:

Gépjármű-vezetési gyakorlatból 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, rendkívüli PÁV vizsgálaton kell részt venni lásd: 444/2017 (XII. 27.) kormányrendelet.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást 3 munkanap elteltével elektronikus úton továbbítja a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági vizsgálat) birtokában kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását.

A kötelező óraszámokról és a teljesítendő menettávolságokról itt tájékozódhat: Kötelező óraszámok