„D” kategória


„D” kategória

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Választható járműtípus: BOVA FHD 12.360

A jelentkezés feltétele:

  • Betöltött 20,5 éves kor, 8 osztályt elvégzését igazoló bizonyítvány eredeti példányban, nem állsz eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas vagy, 2 csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat („C” kategóriánál jogosítványban szereplő 102-es kód)
  • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
  • „C” kategóriás vezetői engedély
  • Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, ha az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, de gyakorlati vizsgára csak betöltött 21 évesen kerülhet sor.

Az elméleti oktatásod az alábbi témakörökből áll:

  • közlekedési ismeretek
  • vezetéselmélet
  • szerkezet és üzemeltetési ismeretek

A gyakorlati oktatásod az alábbi részekből áll:

Kötelező óraszám:

  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
  • Alapoktatás: 6 óra rutin pályán történő oktatás
  • Fő oktatás: 22 óra (17 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra hegyvidéki vezetés + 1 vizsgaóra

Felmentést kap a tanfolyam tantárgyainak hallgatása, illetve a vizsgakötelezettség alól az a tanuló, aki a tantárgynak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

A PÁV vizsgálat a vizsgához nem előírás, de bizonyos tevékenység végzéséhez szükséges.

lásd: 444/2017 (XII. 27.) kormányrendelet.

A vizsgaigazolás kiállításnak a feltétele: Elsősegélynyújtó vizsga igazolása vagy 1984.01.01. után bármely járműkategóriából tett sikeres vizsga, amennyiben 1984.01.01. előtt szerzett jogosítvány esetén elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga szükséges (lásd: 1992. (XII. 19.) NM rendelet), valamint felmentést igazoló okirat a 24/2005 GKM rendelet alapján.

Rendkívüli PÁV vizsgálat:

Gépjármű-vezetési gyakorlatból 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, rendkívüli PÁV vizsgálaton kell részt venni lásd: 444/2017 (XII. 27.) kormányrendelet.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást 3 munkanap elteltével elektronikus úton továbbítja a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági vizsgálat) birtokában kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását.

A kötelező óraszámokról és a teljesítendő menettávolságokról itt tájékozódhat: Kötelező óraszámok