„B” kategória (személygépkocsi)


„B” kategória (személygépkocsi)

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehézpótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehézpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonógépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot. Valamint: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehézpótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.

Választható járműtípusok: Opel Corsa, Toyota Auris, Toyota Yaris, Renault Clio

A jelentkezés feltétele:

  • Betöltött 16,5 éves kor, 8 osztályt elvégzését igazoló bizonyítvány eredeti példányban, nem állsz eltiltás hatálya alatt és orvosilag alkalmas vagy, (Az alkalmassági vizsgálatot a háziorvosod végzi. Vizsgálati díj: 7.200 Ft)
  • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
  • Vezetői engedély, ha van
  • Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, ha az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, de gyakorlati vizsgára csak betöltött 17 évesen kerülhet sor

Az elméleti oktatásod az alábbi témakörökből áll:

  • közlekedési ismeretek
  • vezetéselmélet
  • szerkezet és üzemeltetési ismeretek

A gyakorlati oktatásod az alábbi részekből áll:

Kötelező óraszám:

  • Alapoktatás: 9 óra rutin pályán az oktató megítélése alapján pár óra után már a forgalomban is történhet),
  • Fő oktatás: 20 óra (városi vezetés 14 óra , országúti 4 óra , éjszakai vezetés 2 óra) + 1 vizsgaóra
  • 29 gyakorló óra alatt 580 km -t teljesíteni kell.

A jogosítvány megszerzéséhez szükség van még elsősegélynyújtás tanfolyamra és vizsgára is, ha nem rendelkezel még jogosítvánnyal. A tanfolyam sikeres elméleti vizsga után indul iskolánkban (2 elméleti és 2 gyakorlati oktatás).

Rendkívüli PÁV vizsgálat:

Gépjármű-vezetési gyakorlatból 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, rendkívüli PÁV vizsgálaton kell részt venni lásd: 444/2017 (XII. 27.) kormányrendelet.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást 3 munkanap elteltével elektronikus úton továbbítja a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági vizsgálat) birtokában kezdeményezheti a vezetői engedély kiállítását.

A kötelező óraszámokról és a teljesítendő menettávolságokról itt tájékozódhat: Kötelező óraszámok